Com és un hort que cuida la biodiversitat?

El naturalista i il·lustrador Toni Llobet ens apropa als "Horts de l'alegria", que vetlla per afavorir la fauna auxiliar, tot aquell grup d'animals que contribueix a controlar les plagues.